Wszystkie testy są anonimowe i nie gromadzą żadnych danych osobowych – wchodzisz tutaj zupełnie bezpiecznie. Po rozwiązaniu testu i przesłaniu do sprawdzenia swoich odpowiedzi otrzymasz poprawnie rozwiązany test. Nie ograniczamy ilości prób ani czasu rozwiązania testu.

Życzymy owocnej pracy: M.Remiszewska i M.Czyżewski
materiały zaczerpnęliśmy z wydawnictwa Biura Ruchu Drogowego
i przystosowaliśmy je do naszych wymagań środowiska Office 365Wyświetl oddzielnie:


Szybki podgląd:

Test pierwszy

Test drugi


Test trzeci

Test czwarty


Test piąty

Test szósty


Test siódmy

Test ósmy


Test dziewiąty

Test dziesiąty