Numery rachunków bankowych związanych z opłatami “Lato w Mieście”:

  • opłaty za opiekę wpłacamy na konto nr:
    71 1030 1508 0000 0005 5093 9003

  • opłaty za wyżywienie wpłacamy na konto nr:
    04 1030 1508 0000 0005 5093 9045


 

Szanowni Państwo,

Od 1 czerwca 2021 rruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

W naszej szkole akcja odbędzie się w dwóch turnusach:
I turnus 19 – 23 lipca
II turnus 26 – 30 lipca

Jak się zapisać?
Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca od godziny 12: 00 i potrwają do 11 czerwca.
Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.
Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą m.in. na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
Feryjne Placówki Edukacyjne
Podobnie jak w minionych latach FPE w naszej szkole będzie działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-17:00, zapewniając opiekę uczestnikom przyjętym na poszczególne turnusy.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.
Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” dokument dostępny pod adresem
Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.ploraz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy “Lato w Mieście” 2021 | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)


Lato w mieście 2021 w Dzielnicy Rembertów

Termin

Placówka

Feryjne Placówki Edukacyjne
28.06.- 16.07.2021 Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Paderewskiego 45
19.07.-30.07.2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189
ul. Dwóch Mieczy 5
02.08.- 13.08.2021 Szkoła Podstawowa nr 254 w Zespole Szkół Nr 74
ul. Niepołomicka 26
16.08.- 27.08.2021 Szkoła Podstawowa nr 376
ul. gen. Karola Ziemskiego„ Wachnowskiego” 22
Punkty Zajęć Specjalistycznych
26.07-06.08.2021 Dom Kultury Rembertów
ul. Komandosów 8
28.06-09.07.2021 Dom Kultury Wygoda
ul. Koniecpolska 14
28.06.- 31.08.2021 Aquapark Wesolandia   (basen+ siłownia)
Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 4