SP189 • 14.07.2021

„Lato w Mieście” w Feryjnej Placówce Edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

I Turnus – 19.07.-23.07. 2021 r.
II turnus – 25.07.-29.07.2021 r.

Ramowy plan dnia*:

  • 7:00-8:00 – zbiórka dzieci w salach (prosimy o przyprowadzanie dzieci maksymalnie do godziny 8:00)
  • 8:00-8:10 – omówienie programu dnia, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas wyjść oraz wycieczek oraz bezpieczeństwa sanitarnego zw. z COVID-19
  • 8:15-9:15 – śniadanie (Gr. 1 – 8:15 – 8:45, Gr. 2 – 8:50 – 9:15)
  • od 9:30 – zajęcia z wychowawcami, warsztaty zorganizowane lub wyjścia i wycieczki zgodnie z Harmonogramem zajęć dodatkowych FPE SP189
  • 12:45-13:45 – obiad (Gr. 2 – 12:45 – 13:10, Gr. 1 – 13:15 – 13:40) od 14:00 – zajęcia z wychowawcami, warsztaty zorganizowane lub wyjścia i wycieczki zgodnie z Harmonogramem zajęć dodatkowych FPE SP189
  • 16:00-17:00 – swobodne zabawy i rozmowy w grupach, rozchodzenie się dzieci.

*U W A G A ! ! ! Godziny mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od organizatora