SP189 • 16.07.2021

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w feryjnej placówce edukacyjnej w szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w warszawie zmniejszające ryzyko zakażenia covid-19

czytaj cały dokument