Doradztwo zawodowe w szkole ma służyć temu, by wpierać
uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej pracy. Obejmuje to także pomoc w rozpoznawaniu własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości oraz w zdobywaniu wszystkich informacji, jakie do podjęcia takich decyzji są potrzebne.
Czytaj całość ….