Tradycyjnie w świetlicy odbyły się Mikołajki. W tym  roku przebiegły pod hasłem „Zdrowo-na sportowo”. Pan Janusz Lesicki zorganizował wiele konkursów związanych z postacią Św. Mikołaja. Za każdą konkurencję grupy otrzymywały słodkie punkty. W nagrodę za udział w zabawie Mikołaj 🎅🏻 przygotował loterię z drobnymi upominkami . Wszystkim dopisywał humor i dobry świąteczny nastrój – o tym świadczą załączone zdjęcia 🙂