Regulamin przyznawania stypendium za wynikiw nauce lub osiągnięcia sportowe