Zasoby nauczyciela


ćwiczenia utrwalające wiedzę


ćwiczenia sprawdzające umiejętności

zadania łatwe i średnie (A1, A2)

zadania trudniejsze (B1, B2)