Przejdź do kart pracy działu


ćwiczenia sprawdzające umiejętności

zadania łatwe i średnie (A1, A2)

zadania trudniejsze (B1, B2)


ćwiczenia utrwalające wiedzę