MAT-5.5.08: Mnożenie ułamków dziesiętnych

Zapamiętasz
• algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych (K)
Zrozumiesz
• obliczanie części liczby (R)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• pamięciowo i pisemnie mnożyć: – dwa ułamki dziesiętne o dwóch lub jednej cyfrze różnej od zera (K) – kilka ułamków dziesiętnych (P – R) • obliczać ułamki z liczb wyrażonych ułamkami dziesiętnymi (R) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych (R) • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających dodawanie, odejmowanie i mnożenie ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów (R – D)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• wstawiać znaki działań, tak aby wyrażenie arytmetyczne miało maksymalną wartość (W) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych (D)