MAT-5.5.09: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Zapamiętasz
• algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K) • pojęcie średniej arytmetycznej kilku liczb (R – D)
Zrozumiesz
• porównywanie ilorazowe (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne: – jednocyfrowe (K) – wielocyfrowe (P – R) • pomniejszać ułamki dziesiętne n razy (P – R) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (R)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• obliczać średnią arytmetyczną kilku liczb (R) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (D – W)