Zasoby nauczyciela


ćwiczenia sprawdzające umiejętności

zadania łatwe i średnie

zadania trudniejsze


ćwiczenia utrwalające wiedzę