MAT-4.4.01: Proste, półproste, odcinki

Zapamiętasz
• podstawowe figury geometryczne (K)
Zrozumiesz
• pojęcia: prosta, półprosta, odcinek (K), łamana (R)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• rozpoznawać podstawowe figury geometryczne (K) • kreślić podstawowe figury geometryczne (K)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• kreślić łamane spełniające dane warunki (R) • rozwiązywać zadania tekstowe związane z podstawowymi figurami geometrycznymi (R–W)