MAT-4.4.03: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe

Zapamiętasz
• definicje odcinków prostopadłych i odcinków równoległych (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• rozpoznawać odcinki prostopadłe oraz odcinki równoległe (K)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością odcinków (W)