MAT-4.4.09: Obwody prostokątów i kwadratów

Zapamiętasz
• sposób obliczania obwodów prostokątów i kwadratów (K)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• obliczać obwody prostokąta i kwadratu (K–P) • obliczać długość boku kwadratu przy danym obwodzie (P) • obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku (R–D)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• rozwiązywać zadania dotyczące obliczania obwodów prostokątów i kwadratów (R–D) • obliczać obwody wielokątów złożonych z kilku prostokątów (R–W)