MAT-4.4.10: Koła i okręgi

Zapamiętasz
• pojęcia koła i okręgu (K) • elementy koła i okręgu (K-P) • zależność między długością promienia i średnicy (P)
Zrozumiesz
• różnicę między kołem i okręgiem (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• wyróżniać spośród figur płaskich koła i okręgi (K) • kreślić koło i okrąg o danym promieniu (K) • kreślić promienie, cięciwy i średnice okręgów lub kół (P) • kreślić promienie, cięciwy i średnice okręgów lub kół spełniające podane warunki (R–D)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• rozwiązywać zadania związane z kołem, okręgiem, prostokątem i kwadratem (D–W) • wykorzystywać cyrkiel do porównywania długości odcinków (R–W)