Konkurs EKOLIGA

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczennice i uczniów projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem celów Konkursu.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:
• kategoria I – uczennice i uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej;
• kategoria II – uczennice i uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej;
• kategoria III – uczennice i uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły

Zgłoszenie dołączone do prac konkursowych należy przesłać zgodnie z informacjami określającymi wymogi formalne na adres ekologiczny.konkurs@wcies.edu.pl w terminie do 13 marca 2022 r.

Członkowie jury dokonują wstępnej oceny zgłoszeń indywidualnie, przyznając punkty każdemu zgłoszonemu projektowi:
a. za wartość merytoryczną – do 10 punktów
b. za atrakcyjną realizacji działań edukacyjnych – do 10 punktów
c. za spójność z tematem przewodnim i celami Konkursu – do 15 punktów
d. za zaangażowanie uczestników i uczestniczek – do 5 punktów
e. za jakość techniczną dokumentacji – do 10 punktów

Formalne wymogi prac konkursowych:

 1. Na każdej pracy muszą znajdować się imiona i nazwiska autorów.
 2. Niezbędne jest zamieszczenie wykorzystanej bibliografii.
 3. Wszystkie prace pisemne to nie więcej niż 15 ponumerowanych stron, format A4, czcionka Times New Roman 12 (włącznie z rysunkami i obrazami), interlinia 1,5 wiersza.
 4. Obrazy / zdjęcia będące elementem prac konkursowych zapisane w formacie jpg lub png, wielkość nie może być większa niż 2MB, ostre, dobrej jakości.
 5. Wykorzystanie materiałów do przygotowania prac nie może naruszać praw autorskich.
 6. Wymagania do realizacji form prac konkursu.
  a. Teczka edukacyjna może zawierać np. karty pracy dla uczniów, przewodniki spełniające warunek prac pisemnych.
  b. Gry planszowe z dokładnym opisem, maksymalnie 2 strony A4 czcionka Times New Roman 12.
  c. Komiksy – nie więcej niż 12 scenek rysunkowych (okienek) na arkuszach A4 lub A3.
  d. Lapbook wykonany na planie arkusza A3.
  e. Gry i zadania terenowe z dokładnym opisem – maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New Roman 12 oraz maksymalnie do 20 obrazów lub nagranie do 5 minut dokumentujące projekt.
  f. Flash Mob, LARP, performance – nagranie do 5 minut.
  g. Projekty fotograficzne do 20 obrazów, z opisem nie przekraczającym 1 strony A4 czcionka j.w., wielkość zdjęcia nie może być większa niż 2 MB.
  h. Filmy – czas trwania do 5 minut z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania.
  i. Strony i portale internetowe, blogi – oryginalne materiały przygotowane przez autorów z tekstami – rygor objętości jak w pracach pisemnych, ilustracjami itp. publikowane bez naruszenia praw autorskich osób trzecich, z linkami do innych stron – jedynie jako uzupełnienie.