Karty Pracy


 

Podstawowym narzędziem wspierającym nauczanie jest jednolite i ustandaryzowane środowisko komunikacyjne i informatyczne, w którym wszyscy pracują na tych samych narzędziach w ramach jednego systemu. Szkoła przestaje być odpowiedzialna za wybór, dostosowanie i utrzymanie narzędzi informatycznych. Dyrektor i nauczyciele mogą skupić się na samym procesie edukacyjnym.

Potrzeba zmian w edukacji szczególnie uwidoczniła się podczas drugiego półrocza 2019/20, gdy z dnia na dzień musieliśmy zorganizować zdalne lekcje. Od stycznia 2021 nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mają dostęp do jednolitych, nowych narzędzi w jednym bezpiecznym środowisku, które umożliwia efektywne prowadzenie zajęć. Takie warunki pozwalają uczyć, a jednocześnie ułatwiają stały kontakt z uczniami. Ustandaryzowane środowisko jest podstawą nauczania, współpracy i komunikacji w ramach struktur szkolnych. Wszystko to umożliwi nam efektywną pracę.

Ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo. Szkoła w chmurze to ogromne możliwości i wielka odpowiedzialność za wrażliwe dane uczniów i nauczycieli. Office 365 Education posiada wbudowane funkcje, inteligentne usługi i najwyższe standardy bezpieczeństwa, ochrony prywatności, a także zgodności z przepisami i wymogami, dzięki którym mamy pewność, że środowisko naszej pracy jest bezpieczne.


Prywatność Użytkownika. Microsoft dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z urządzeń Użytkownika („Dane”) oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych przetwarzania Danych znajdują się w Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) („Oświadczenie o Ochronie Prywatności”). W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również sposób używania przez Microsoft treści Użytkownika, w tym zapisów komunikacji Użytkownika z innymi osobami, wpisów przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft w ramach Usług oraz plików, zdjęć, dokumentów, plików dźwiękowych, utworów cyfrowych, transmisji na żywo oraz filmów przesyłanych, przechowywanych, transmitowanych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usług („Treści Użytkownika”).


wdrożenie i administracja
Michał W. Czyżewski