Materiał edukacyjny przeznaczony dla uczniów klasy Vb SP189 zgodnie z programem nauczania GWO.
Podstawa publikacji: Rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018r. § 8.3 z późniejszymi zmianami
Opracował i opublikował nauczyciel Michał Czyżewski​.