Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 Warszawa, województwo mazowieckie
telefon: +48 (22) 611 95 66; Fax: +48 (22) 611 95 66
e-mail: sekretariat@sp189.edu.pl

aktualności sekretariat biblioteka świetlica stołówka nauczyciele dziennik komunikacja poczta kalendarz


Oddziały klasowe

8a
7a
6a
5a
4a
3a
2a
1a
8b
7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b
7c
6c


Ważne sprawy bieżące

Ubezpieczenie szkolne dla uczniów


Jadłospis na bieżący miesiąc


Warszawa wspiera uczniów


Dzień Kropkizajęcia lekcyjne


przydział sal lekcyjnych


  Ogłoszenia dotyczące witryny

  Ubezpieczenie Szkolne Uczniów na rok 2020/2021

  Napisane przez: System Administrator ( )
  Informacje Podstawowe

  źródło: oferta agencyjna - 10.09.2020


  ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
  Ubezpieczenie Szkolne V 184    -    Polisa typ 184 nr 001027093
  link do polisy online: https://szkola.compensa.pl - Hasło: 345012
  Aby wywołać łącze trzeba nacisnąć "ctrl " i kliknąć " kup polisę online "


  Składka 35 zł – płatność on Line

  1)      Śmierć wskutek NW   20 000 zł
  2)      Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 10 000 zł
  3)      Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł
  4)      Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 5 000 zł
  5)      Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
  6)      Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
  7)      Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł
  8)      Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 zł
  9)      Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł
  10)    Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł

   

  ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

  1)    Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 4 000 zł
  2)    Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1 350 zł
  3)    Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
  4)    Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 10 zł / dzień, limit 1 800 zł
  5)    Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 5 000 zł
  6)    Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 4 000 zł (limit na uszk. sprz. med. 500 zł)
  7)    Klauzula nr 11 - DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
  8)    Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
  9)    Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie, pomoc 6 godzin


  DOKUMENTY ZWIĄZANE: 

  Stypendia i zasiłki szkolne

  Napisane przez: System Administrator ( )


  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
  Starsze tematy...