Poczta elektroniczna stołówki
  • stolowka@sp189.edu.pl

Opłaty za obiady

W związku z wytycznymi GIZ MZ MEN dla szkół w czasie COVID -19 opłaty za obiady będą przyjmowane tylko przelewem

nr konta: 04 1030 1508 0000 0005 5093 9045

  • Obiady wydawane będą od 7 września. Pełny koszt za wrześniowe obiady 72 zł.
  • Osoby , które wyrażą chęć kontynuacji korzystania ze stołówki szkolnej, będą miały odliczone odpisy z marca.
  • Termin płatności upływa 3 września.
  • W sprawie zapisu dziecka na obiady lub innych pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 22 611 95 66 wew.24 lub przez e-mail :stolowka@sp189.edu.pl

Dyrektor Szkoły

druk karty zgłoszeniowej -> drukJadłospis wrzesień 2020