Ogłoszenia dotyczące witryny

Ubezpieczenie Szkolne Uczniów na rok 2020/2021

Ubezpieczenie Szkolne Uczniów na rok 2020/2021

Napisane przez: System Administrator ( )
Number of replies: 0
Informacje Podstawowe

źródło: oferta agencyjna - 10.09.2020


ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie Szkolne V 184    -    Polisa typ 184 nr 001027093
link do polisy online: https://szkola.compensa.pl - Hasło: 345012
Aby wywołać łącze trzeba nacisnąć "ctrl " i kliknąć " kup polisę online "


Składka 35 zł – płatność on Line

1)      Śmierć wskutek NW   20 000 zł
2)      Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 10 000 zł
3)      Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł
4)      Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 5 000 zł
5)      Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
6)      Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
7)      Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 10 000 zł
8)      Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 500 zł
9)      Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł
10)    Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł

 

ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

1)    Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 4 000 zł
2)    Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień, limit 1 350 zł
3)    Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
4)    Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 10 zł / dzień, limit 1 800 zł
5)    Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji 5 000 zł
6)    Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 4 000 zł (limit na uszk. sprz. med. 500 zł)
7)    Klauzula nr 11 - DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
8)    Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
9)    Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie, pomoc 6 godzin


DOKUMENTY ZWIĄZANE: