Godziny dzwonków lekcyjnych


Dzwonki (lekcje normalne) Dzwonki (lekcje skrócone)
lp godziny lekcyjne czas przerwy lp godziny lekcyjne czas przerwy
1 8:00 – 8:45 10 minut 1 8:00 – 8:30 5 minut
2 8:55 – 9:40 10 minut 2 8:35 – 9:05 5 minut
3 9:50 – 10:35 10 minut 3 9:10 – 9:40 5 minut
4 10:45 – 11:30 20 minut 4 9:45 – 10:15 20 minut
5 11:50 – 12:35 20 minut 5 10:35 – 11:05 20 minut
6 12:55 – 13:40 10 minut 6 11:25 – 11:55 5 minut
7 13:50 – 14:35 10 minut 7 12:00 – 12:30 5 minut
8 14:45 – 15:30 10 minut 8 12:40 – 13:10 5 minut
9 15:40 – 16:25 10 minut 9 13:15 – 13:45 5 minut
10 16:35 – 17:20 10 minut