Regulamin Rady Rodziców


Szanowni Państwo,

Rada Rodziców, której mam przyjemność w tym roku przewodzić, postawiła sobie za cel, aby po mino aktualnej sytuacji, postarać się być bardziej otwartą i transparentną. Ma to spowodować większe zaangażowanie i lepszą współpracę w naszej szkolnej społeczności.

Jedną ze zmian jakie chcemy wprowadzić, to wydatkowanie wpłacanych przez nas składek. Będzie ona polegała na oddaniu wszystkim Rodzicom i uczniom możliwości decyzji co do tego na co będą wydane/przeznaczane składki.

Jak to widzimy? Każda klasa w porozumieniu z wychowawcą lub samodzielnie może zaproponować cel/projekt, na który będą spożytkowane składki. Propozycje podzielone będą na 3 kategorie wiekowe, co jest o tyle istotne, że dzieci mają zupełnie inne potrzeby w pierwszej i ósmej klasie. Następnie zorganizujemy głosowanie (za pośrednictwem ankiety), które wyłoni najbardziej interesujące nas (Rodziców) projekty. Wszystkie zgłoszone przez Rodziców i uczniów cle/projekty będą musiały uzyskać zgodę Dyrekcji. Jednak mogę Państwa zapewnić, że każda odmowa zgody na jakiś cel/projekt będzie musiała być uzasadniona.

Na ten rok składka została uchwalona przez Radę Rodziców w wysokości 50 zł, bez względu na ilość dzieci. Oczywiście mile widziane są wyższe wpłaty.

Tutaj przechodzę do kolejnego tematu, czyli braku jakich kolwiek informacji dotyczących działalności, czy też istnienia Rady Rodziców, na stronie internetowej szkoły. Taka sytuacja nas kompletnie zaskoczyła i jest wyjaśniana. Tym czasem przekazuję

nr konta Rady Rodziców przy SP nr 189: 10 1020 1127 0000 1302 0226 6567

Z poważaniem

Edyta Kurowska
przewodnicząca Rady Rodziców