Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 Warszawa, województwo mazowieckie
telefon: +48 (22) 611 95 66; Fax: +48 (22) 611 95 66
e-mail: sekretariat@sp189.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:


  • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-12:20 oraz 15:00-16:00.

  • w godzinach 13:00-15:00 sekretariat nie jest czynny dla interesantów.

Zgodnie z zarządzeniem dyrekcji w sekretariacie sprawy załatwiamy pojedynczo.

Ważne adresy:


  • Sprawy pracownicze: szewczyk.beata@sp189.edu.pl

  • Administracja szkoły: administracja@sp189.edu.pl

  • Stołówka szkolna: stolowka@sp189.edu.pl

  • Świetlica szkolna: swietlica@sp189.edu.pl

 

Informacja o opłatach


w przypadku zagubienia legitymacji szkolnej, po zgłoszeniu się do sekretariatu, należy wypełnić druk – “Wniosek o duplikat legitymacji” i uiścić opłatę.

Opłaty za duplikat legitymacji zgodnie z treścią par.26 ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 28.05.2010 w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010/97/624 ze zm.) za wydane duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.

Osoba występująca o wydanie duplikatu powinna uiścić stosowną opłatę 9 złotych na niżej wskazany rachunek dochodów budżetowych:

71 1030 1508 0000 0005 5093 9003
Tytułem: opłata za duplikat legitymacji z podaniem nazwiska i numerem szkoły.


 

Ubezpieczenie dla uczniów


4 proste kroki do ubezpieczenia NNW
Oferta NNW Szkolne SP 189
Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków

 

Godziny dzwonków lekcyjnych


Dzwonki (lekcje normalne) Dzwonki (lekcje skrócone)
lp godziny lekcyjne czas przerwy lp godziny lekcyjne czas przerwy
1 8:00 – 8:45 10 minut 1 8:00 – 8:30 5 minut
2 8:55 – 9:40 10 minut 2 8:35 – 9:05 5 minut
3 9:50 – 10:35 10 minut 3 9:10 – 9:40 5 minut
4 10:45 – 11:30 20 minut 4 9:45 – 10:15 20 minut
5 11:50 – 12:35 20 minut 5 10:35 – 11:05 20 minut
6 12:55 – 13:40 10 minut 6 11:25 – 11:55 5 minut
7 13:50 – 14:35 10 minut 7 12:00 – 12:30 5 minut
8 14:45 – 15:30 10 minut 8 12:40 – 13:10 5 minut
9 15:40 – 16:25 10 minut 9 13:15 – 13:45 5 minut
10 16:35 – 17:20 10 minut