Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 Warszawa, województwo mazowieckie
telefon: +48 (22) 611 95 66; Fax: +48 (22) 611 95 66
e-mail: sekretariat@sp189.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:


  • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-12:20 oraz 15:00-16:00.

  • w godzinach 13:00-15:00 sekretariat nie jest czynny dla interesantów.

Zgodnie z zarządzeniem dyrekcji w sekretariacie sprawy załatwiamy pojedynczo.

 

Ważne adresy:


  • Sprawy pracownicze: szewczyk.beata@sp189.edu.pl

  • Administracja szkoły: administracja@sp189.edu.pl

  • Stołówka szkolna: stolowka@sp189.edu.pl

  • Świetlica szkolna: swietlica@sp189.edu.pl

 

 

Informacja o opłatach


w przypadku zagubienia legitymacji szkolnej, po zgłoszeniu się do sekretariatu, należy wypełnić druk – “Wniosek o duplikat legitymacji” i uiścić opłatę.

Opłaty za duplikat legitymacji zgodnie z treścią par.26 ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 28.05.2010 w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010/97/624 ze zm.) za wydane duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.

Osoba występująca o wydanie duplikatu powinna uiścić stosowną opłatę 9 złotych na niżej wskazany rachunek dochodów budżetowych:

71 1030 1508 0000 0005 5093 9003
Tytułem: opłata za duplikat legitymacji z podaniem nazwiska i numerem szkoły.

 

Godziny dzwonków lekcyjnych


Dzwonki (lekcje normalne) Dzwonki (lekcje skrócone)
lp godziny lekcyjne czas przerwy lp godziny lekcyjne czas przerwy
1 8:00 – 8:45 10 minut 1 8:00 – 8:30 5 minut
2 8:55 – 9:40 10 minut 2 8:35 – 9:05 5 minut
3 9:50 – 10:35 10 minut 3 9:10 – 9:40 5 minut
4 10:45 – 11:30 20 minut 4 9:45 – 10:15 20 minut
5 11:50 – 12:35 20 minut 5 10:35 – 11:05 20 minut
6 12:55 – 13:40 10 minut 6 11:25 – 11:55 5 minut
7 13:50 – 14:35 10 minut 7 12:00 – 12:30 5 minut
8 14:45 – 15:30 10 minut 8 12:40 – 13:10 5 minut
9 15:40 – 16:25 10 minut 9 13:15 – 13:45 5 minut
10 16:35 – 17:20 10 minut