Biuletyn Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

    • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
    • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
    • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
    • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
    • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Inspektor Ochrony Danych Iwona Obarzanek
adres email : iod@cbi.org.pl

 

 

Zachowanie prywatności użytkownika w serwisie Microsoft

Prywatność Użytkownika. Microsoft dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z urządzeń Użytkownika („Dane”) oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych przetwarzania Danych znajdują się w Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) („Oświadczenie o Ochronie Prywatności”). W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również sposób używania przez Microsoft treści Użytkownika, w tym zapisów komunikacji Użytkownika z innymi osobami, wpisów przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft w ramach Usług oraz plików, zdjęć, dokumentów, plików dźwiękowych, utworów cyfrowych, transmisji na żywo oraz filmów przesyłanych, przechowywanych, transmitowanych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usług („Treści Użytkownika”).