MAT-4.8.03: Pole powierzchni prostopadłościanu

Zapamiętasz
• sposób obliczania pól powierzchni prostopadłościanów i sześcianów (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• obliczać pola powierzchni sześcianów (P) • obliczać pola powierzchni prostopadłościanów: – na podstawie siatki (P) – bez rysunku siatki (R) • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów (P-R)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów (D-W) • obliczać długość krawędzi sześcianu, znając jego pole powierzchni (D) • obliczać pola powierzchni brył złożonych z prostopadłościanów (W) • obliczać pole bryły powstałej w wyniku wycięcia sześcianu z prostopadłościanu (W)

MAT-4.8.02: Siatki prostopadłościanów

Zapamiętasz
• pojęcie siatki prostopadłościanu (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• rysować siatki prostopadłościanów i sześcianów (P) • projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów (P–R) • projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów w skali (R–D) • sklejać modele z zaprojektowanych siatek (P) • podawać wymiary prostopadłościanów na podstawie siatek (P-R)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• stwierdzać, czy rysunek przedstawia siatkę sześcianu (W) • wskazywać na siatkach ściany prostopadłe i równoległe (R-D)

MAT-4.8.01: Opis prostopadłościanu

Zapamiętasz
• pojęcie prostopadłościanu (K) • elementy budowy prostopadłościanu (P)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych (K) • wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych (P) • wskazywać elementy budowy prostopadłościanu (P) • wskazywać w prostopadłościanie ściany prostopadłe i równoległe oraz krawędzie prostopadłe i równoległe (P) • rysować prostopadłościan w rzucie równoległym (R-D) • obliczać sumę długości krawędzi prostopadłościanu (R) i sześcianu (P) • obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich jego krawędzi (R)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• obliczać długość trzeciej krawędzi prostopadłościanu, znając sumę wszystkich jego krawędzi oraz długość dwóch innych (D) • rozwiązywać zadania z treścią dotyczące długości krawędzi prostopadłościanów (D-W) • określać wymiary prostopadłościanów zbudowanych z sześcianów (R-D) • charakteryzować prostopadłościany, mając informacje o części ścian (D) • szkicować widoki brył składających się z kilku prostopadłościanów lub układać bryły na podstawie ich widoków (R-D)

MAT-4.7.04: Wycinanki i układanki

Potrafisz w sytuacjach typowych
• układać figury tangramowe (D) • obliczać pola figur złożonych z jednakowych modułów i ich części (R–D)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• szacować pola figur nieregularnych pokrytych siatkami kwadratów jednostkowych (D) • określać pola wielokątów wypełnionych siatkami kwadratów jednostkowych (D–W) • rysować figury o danym polu (D–W)

MAT-4.7.02: Jednostki pola. Pole prostokąta

Zapamiętasz
• jednostki pola (K) • algorytm obliczania pola prostokąta i kwadratu (K)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• obliczać pola prostokątów i kwadratów (K–P) • obliczać długość boku kwadratu, znając jego pole (R) • obliczać długość boku prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku (R–D)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• obliczać pola figur złożonych z kilku prostokątów (D) • wskazywać wśród prostokątów ten, którego obwód jest najmniejszy itp. (W)

MAT-4.7.01: Co to jest pole figury?

Zapamiętasz
• pojęcie kwadratu jednostkowego (K)
Zrozumiesz
• pojęcie pola jako liczby kwadratów jednostkowych (K)
Potrafisz w sytuacjach typowych
• mierzyć pola figur: – kwadratami jednostkowymi (K) – trójkątami jednostkowymi itp. (P)
• budować figury z kwadratów jednostkowych (P)
Potrafisz w sytuacjach problemowych
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pojęcia pola (W)